uctovnictvo

O nás

Spoločnosť BONVIA, s.r.o. vznikla 1.1.2010. Bola založená dvomi spoločníkmi, ktorí predtým niekoľko rokov pracovali v ekonomicko-účtovnej oblasti. Spoločnosť BONVIA poskytuje kompletný servis pre zákazníka, pričom sa riadi príslušnými platnými právnymi predpismi v tejto oblasti a ponúka nasledovné služby:

Svojim klientom zaručujeme absolútnu diskrétnosť a mlčanlivosť, informácie a skutočnosti, týkajúce sa našich zákazníkov, získané pri našej práci, nikdy neposkytujeme ďalším osobám. Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody vzniknuté pri výkone podnikania, čím sa eliminuje riziko zo strany klienta.